Vrijwilligers

Het Jeroen Pit Huis mag nu al rekenen op veel onbezoldigde steun. Steun van  zowel bedrijven als van particulieren. De verschillende bedrijven die ons steunen met “pro bono” diensten en advies staan vermeld onder het kopje  Bouw & Inrichting / Partners. Veel particulieren zetten zich ook in met raad en daad. Bijvoorbeeld in onze Raad van Advies en in de verschillende werkgroepen inzake zorg, huisvesting en fondsenwerving. 

Nu dat de bouw in een vergevorderd stadium is en het zorgconcept goed uitgewerkt, richten wij ons ook op de organisatie van de dagelijkse gang van zaken in het huis. Wij hopen dat vrijwilligers daarbij een belangrijke rol zullen gaan spelen. Om te helpen bij activiteiten, gasten te ontvangen, te koken, de keuken netjes te houden, op te ruimen, voor te lezen, met broertjes en zusjes te spelen of de tuin netjes te houden. Deze hulp kan het verplegend personeel en de ouders net even wat lucht geven en zal daarom zéér welkom zijn.

Ook zullen wij in de toekomst hulp kunnen gebruiken bij het organiseren van evenementen en fondsenwervende activiteiten. 

Mocht je interesse hebben om ons te helpen als vrijwilliger, stuur dan een mailtje naar: n.r.m.deiters@amsterdamumc.nl

Het Jeroen Pit Huis