Emilie van Karnebeek was vandaag, 3 maart bij Koffietijd te gast, samen met minister president Mark Rutte. Hier vertelde Emilie over ons nieuwe zorgconcept.

Mark Rutte “Ik vind het zo indrukwekkend hoe je zo een gebeurtenis (verlies van haar man Jeroen) kan omzetten in iets positief. Dit zijn ook initiatieven waarvan je wilt dat de overheid er naar kijkt en als het werkt dan op andere plekken dit kunnen doen.”

Lees meer: Emilie van Karnebeek – Koffietijd

Kijk hier naar een filmpje na afloop van de uitzending:

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.