ervaringen van ouders

Hoe ervaren ouders/verzorgers de zorg en hun verblijf in Het Jeroen Pit Huis?

Onderstaand staan een aantal quotes die achtergelaten werden in het gastenboek door de gezinnen die recent in ons huis verbleven. 

“I still remember the day we left the hospital and entered this building, it was like getting into heaven!”.

“We were tired and Jeroen Pit Huis made us a shelter”.

“You made our family unite again”.

“Onze dank is groot en hoop dat er meerdere huizen als Het Jeroen Pit Huis komen zodat alle gezinnen die het nodig hebben er gebruik van kunnen maken”.

“Het is moeilijk afscheid te nemen van al het personeel die ons een thuis gevoel hebben gegeven. Wij zijn jullie heel dankbaar voor alle goede zorg en jullie betrokkenheid gaf ons het gevoel dat jullie om ons gaven””.

“Wij vonden het heel erg fijn dat er ook aan het gezin gedacht werd en niet alleen aan ons zieke kind en we op alle fronten ondersteuning kregen”.

“Being here was the end of the nightmares”

“After so much suffering and wrong doings we finally got some peace and happiness in Jeroen Pit Huis”.

“You sure did leave us with a very beautiful feeling amidst the difficult times we went through”.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.