Actie warm hart

Het Jeroen Pit Huis doet mee aan Actie warm hart van de KRONCRV.

Om er voor te zorgen dat Het Jeroen Pit Huis staat en draait als een huis – in al zijn facetten – zijn een aantal zaken nodig en gewenst: om de ouders te ontlasten, de zieke kinderen te helpen, de zorgmedewerkers te ondersteunen in hun werkzaamheden en de broertjes en zusjes te vermaken en begeleiden. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende kosten die niet gedekt worden door de vergoedingen van de zorgverzekeraars.

Voor meer achtergrond en bevestiging van uw stem klik hier.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.