Het gebouw en de faciliteiten

Het Jeroen Pit Huis wordt een zelfstandige, apart van het ziekenhuis gesitueerde unit. Essentieel in het concept is het aanbieden van zorg en verblijf aan het zieke kind én het hele gezin in een huiselijke, niet-ziekenhuis omgeving.

voorlopig ontwerp, Brique architecten

Ligging

Ligging van Het Jeroen Pithuis in het Health Park

Luchtfoto locatie Het Jeroen Pit Huis

Plattegronden van het Jeroen Pithuis.

Gesitueerd op het Amsterdam UMC terrein

De beoogde locatie van Het Jeroen Pit Huis is de grond van de voormalige psychiatrische kliniek van het AMC. Dit gebied, direct naast het Amsterdam UMC, wordt thans ontwikkeld tot een Health Park. Het huis heeft daarmee direct uitzicht op veel groen en water.

Dit bevordert het welbevinden van het zieke kind en het gezin. De route naar het AMC (circa 5 minuten lopen naar het Emma Kinderziekenhuis) is veilig en comfortabel te bewandelen, zodat gezinnen, zorgverleners en ondersteuners zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts geen beperkingen ervaren om naar Het Jeroen Pit Huis te komen.

Programma van eisen

In samenspraak met ervaringsdeskundige ouders en zorgverleners is een programma van eisen voor Het Jeroen Pit Huis opgesteld.

Op basis van dit programma is samen met architectenbureau Brique een inventarisatie gemaakt van de benodigde faciliteiten en functies welke als basis zal dienen voor het ontwerp van het gebouw. Het eerste schetsontwerp van de architect is inmiddels gereed.

Het Jeroen Pit Huis zal een kleinschalig kwalitatief hoogwaardig zorgverblijf worden, met een eigen stijl, en een warme, huiselijke look and feel. Waar mogelijk en wenselijk, zal gebruik gemaakt worden van domotica en e-health toepassingen en duurzaam gebouwd worden.

Het gebouw zal meerdere centrale voorzieningen hebben, zoals een gezamenlijke keuken, een gezellige centrale woonkamer met werk-, ‘chill-‘ en speelplekken, een fysiotherapieruimte annex gym, een snoezelkamer en een mooie tuin.

Daarnaast biedt het huis ook veel privacy voor gezinnen. Elk gezin heeft de beschikking over een eigen appartement met daarin een kamer voor het zieke kind, een slaapkamer voor de ouders en broertjes en zusjes, een woonkamer met pantry, een badkamer, een eigen ‘voorportaaltje’ en een eigen terras aansluitend op de gemeenschappelijke tuin.

Voor het verkrijgen van een eigen dagelijks ritme zullen ouders de beschikking over werkplekken en faciliteiten krijgen om zelf huishoudelijke en verzorgende taken te verrichten, zoals koken, wassen en het doen van boodschappen in de omgeving.

De 8 appartementen en de meeste gemeenschappelijke faciliteiten zullen gelegen zijn op de begane grond. In de praktijk zal het gebouw ‘anderhalf laags’ zijn; geen platte kliniek maar ook geen hoogbouw.

Al met al zal het huis een vriendelijke en toegankelijke uitstraling hebben en zo min mogelijk doen denken aan een ziekenhuis. De totale oppervlakte zal circa 1.500 m2 bruto vloer oppervlakte bedragen. 

Bouwkosten Jeroen Pithuis

De stichtingskosten van het gebouw, berekend door Bureau Bouwkunde, bevatten naast de bouwkosten en het directiemanagement, ook de installaties en de inrichting. De totale kosten voor de realisatie van Het Jeroen Pit Huis zijn hiernaast gespecificeerd.