TCU Consortium

Een Transitional Care Unit (TCU) faciliteert een snellere, betere en bestendigere overgang van het ziekenhuis naar huis, zoals ons huis.

Om deze duurzame transitie naar huis te realiseren, de zorg betaalbaar te houden en te kunnen evalueren is onderzoek nodig.

Hiervoor is het TCU consortium opgericht. Het TCU consortium, waarin diverse stakeholders worden vertegenwoordigd, bundelt krachten om de bestaande kennishiaten te adresseren en te vertalen in een ‘standard operating procedure’’ voor transitiezorg voor kinderen met een chronische, complexe aandoening in Nederland.

 

 

Meer lezen? Ga naar: www.tcuconsortium.nl

 

Het Jeroen Pit Huis