status bouw September 2020

Op 13 maart 2020 is na 3,5 jaar voorbereidingstijd de beslissing door projectpartners genomen om met de bouwvoorbereidingen van het huis te beginnen. Ondanks de beperkingen door de Corona maatregelen zijn we volop bezig met alle werkzaamheden.

Graag houden wij u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de bouw:

  • De diverse ontwerp- en bouwpartners die een integraal ontwerp maken zijn inmiddels gecontracteerd –  zie ‘bouwpartners’.
  • Op dit moment wordt door deze partners, samen met ons, de laatste hand gelegd aan het Definitieve Ontwerp van zowel de buiten- als de binnenkant van het gebouw, de installaties en de constructie. Essentieel hierbij was en is de input van zowel ervaringsdeskundige ouders als zorgmedewerkers.
  • De gesprekken met potentiële aannemers voor de bouw zijn gaande en de verwachting is dat binnenkort een aannemer zal worden geselecteerd. Met de aannemer zal het Technisch Ontwerp worden uitgewerkt.
  • Welstand is akkoord op hoofdlijnen.
  • De vergunningsaanvraag is ingediend, hopelijk zal deze voor het einde van het jaar definitief zijn.
  • De exacte ligging van Het Jeroen Pit Huis op het te ontwikkelen Health Park is, in samenspraak met Amsterdam UMC, bepaald. Het zal worden gebouwd aan de rand van de te creëren waterplas, naast parkeerterrein P7 (zie onderstaand beeld met rode pijl). Het terrein heeft inmiddels een eigen kadastraal nummer.
  • In Q1 2021 hopen wij de eerste paal te slaan.
materiaalkeuze170920

Het bouwteam heeft een keuzesessie materialen gehad en bovenstaand is uitgezocht.

overviewmetpijl