status bouw juni 2020

Op 13 maart 2020 is na 3,5 jaar voorbereidingstijd de beslissing door projectpartners genomen om met de bouwvoorbereidingen van het huis te beginnen. Ondanks de beperkingen door de Corona maatregelen zijn we volop bezig met alle werkzaamheden.

Graag houden wij u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de bouw:

  • De diverse ontwerp- en bouwpartners die een integraal ontwerp maken zijn inmiddels gecontracteerd –  zie ‘bouwpartners’.
  • Op dit moment wordt door deze partners, samen met ons, de laatste hand gelegd aan het Voorlopig Ontwerp van zowel de buiten- als de binnenkant van het gebouw, de installaties en de constructie. Essentieel hierbij was en is de input van zowel ervaringsdeskundige ouders als zorgmedewerkers.
  • De eerste verkennende gesprekken met potentiële aannemers worden op dit moment gevoerd.
  • Het is het voornemen om op korte termijn al een eerste gesprek met Welstand te voeren, ter voorbereiding op de vergunningsaanvraag.
  • De exacte ligging van Het Jeroen Pit Huis op het te ontwikkelen Health Park is, in samenspraak met Amsterdam UMC, bepaald. Het zal worden gebouwd aan de rand van de te creëren waterplas, naast parkeerterrein P7 (zie onderstaand beeld met rode pijl).
  • Gaandeweg worden steeds meer gedetailleerde kostenberekeningen gemaakt. Budget controle is en blijft uiteraard een groot aandachtspunt.

Het bouwteam heeft een baksteen- en dakpansessie gehad en bovenstaande is uitgezocht.

overviewmetpijl