Start fondsenwerving

Vanaf 1 februari is Maarten Nederkoorn in dienst getreden als Sr. Fondsenwerving bij het Jeroen Pit Huis en is er een start gemaakt met de fondsenwerving. Een strategisch plan werd voorgelegd aan zowel de Raad van Advies als de werkgroep fondsenwerving. Alle aanbevelingen die daar uitkwamen hebben dit plan vervolgens nog verder aangescherpt. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een modulaire informatiemap om aan verschillende typen donateurs te kunnen verstrekken. De eerste acties worden nu ondernomen. Alle giften en bijdragen zijn welkom. Voor meer informatie is Maarten te bereiken op: m.m.nederkoorn@amsterdamumc.nl.