Wetenschappelijke projectgroep

Prof. dr. Clara D. van Karnebeek

Kinderarts en geneticus metabole ziekten
“Wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van zorginnovatie, zowel qua inhoud als evaluatie en uiteindelijk (inter)nationale disseminatie.”

Researchgate

Prof. dr. Job B.M. van Woensel

kinderarts-intensivist, Hoofd IC Kinderen Emma Kinderziekenhuis/ Amsterdam UMC
" Transitie naar huis voor ernstig zieke kinderen is een multidisciplinair proces. Naast de betrokkenheid van verschillende disciplines in de zorg, zijn ouders en ouderverenigingen essentieel als het gaat om het in kaart brengen van behoeften en kennishiaten. Ieder kind heeft recht op een zo’n normaal mogelijk gezinsleven!”

Researchgate

Heleen Haspels

promovenda
“Als onderzoeker zet ik me in voor het wetenschappelijk onderzoek omtrent Het Jeroen Pit Huis en landelijk de transmurale zorg. Het wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om de effectiviteit van de interventies in kaart te brengen zodat we de beste zorg kunnen blijven bieden.”

Drs. Liz van de Riet

Promovenda
“Als arts-onderzoeker ben ik betrokken bij de ontwikkeling van Het Jeroen Pit Huis. Hiermee proberen we het transitieproces beter te begrijpen. Alleen zo zijn we in staat om patiëntvriendelijke en duurzame interventies te ontwikkelen die dit proces in de toekomst zullen verbeteren.”

Researchgate

Dr. Hennie Knoester

kinderarts-intensivist, IC Kinderen, Emma Kinderziekenhuis / Amsterdam UMC
“Het Jeroen Pit Huis staat wat mij betreft voor transitie naar huis door goede multidisciplinaire samenwerking met alle betrokkenen; dat wil zeggen, patiënt, ouders en alle betrokken hulpverleners, zowel vanuit het ziekenhuis als thuis.”

Researchgate
Het Jeroen Pit Huis