Betrokken partijen en hun bijdrage

Het Jeroen Pit Huis wordt zorgvuldig voorbereid. De afgelopen drie jaar hebben verschillende partijen van naam meegewerkt aan deze eerste fase, grotendeels op pro bono basis, dus zonder hun kosten in rekening te brengen. De waarde van dit advies beloopt meer dan € 750.000. Amsterdam UMC, locatie AMC stelde daarnaast de bouwgrond voor Het Jeroen Pit Huis ter beschikking. We zijn alle partijen zeer erkentelijk voor hun hulp.