Betrokken partijen en hun bijdrage

Het Jeroen Pit Huis wordt zorgvuldig voorbereid. De afgelopen drie jaar hebben verschillende partijen van naam meegewerkt aan deze eerste fase, grotendeels op pro bono basis, dus zonder hun kosten in rekening te brengen. De waarde van dit advies beloopt meer dan € 750.000. 

Amsterdam UMC, locatie AMC stelde daarnaast de bouwgrond voor Het Jeroen Pit Huis ter beschikking. We zijn alle partijen zeer erkentelijk voor hun hulp. 

 

 • Stichting van Karnebeek4Kids: projectmanagement en advies, funding externe kosten 
 • AEDES real estate: vastgoed en bouwadvies
 • Amsterdam UMC: funding verschillende projectmedewerkers
 • Leger Des Heils: projectmanagement, funding projectmedewerker
 • De Brauw Blackstone: juridisch advies
 • Deloitte: financieel en strategisch advies
 • Boston Consulting Group: haalbaarheidsstudie
 • Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis: advies en steun bij fondsenwerving. 
 • Ronald McDonald Kinderfonds: advisering
 • Allerzorg: advisering en begeleiding
 • Nathalie Bockhoudt: via Crescenta: bouwkundig advies
 • Wim Andréa: website
 • Nathalie Bertollo: projectmanagement, fondsenwerving
 • Andrea Göbel: ontwerp logo en huisstijl
 • Vanessa Liem:Stichting 2CU: zitting Raad van Advies
 • ’t Schoutenhuis b.v: opstellen erfpacht overeenkomst