Partners

Het Jeroen Pit Huis is een samenwerking tussen de Stichting  VanKarnebeek4kids, het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van Amsterdam UMC locatie AMC, en het Lindenhofje, onderdeel van het Leger des Heils Goodwill Centre Amsterdam.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis helpt met de fondsenwerving, geeft advies en stelt menskracht ter beschikking. 

Het Jeroen Pit Huis zal beheerd worden door de zelfstandige Stichting ‘Het Jeroen Pit Huis’, in nauwe samenwerking met Amsterdam UMC en ‘Het Lindenhofje’. Deze partijen hebben, samen met Stichting VanKarnebeek4Kids, een projectteam geformeerd dat leiding en richting geeft aan Het Jeroen Pit Huis project. Het projectteam wordt ondersteund door een aantal werkgroepen en geadviseerd door de Raad van Advies.

Stichting VanKarnebeek4Kids is initiator alsmede de private financier voor de helft van de projectkosten van Het Jeroen Pit Huis. Daarnaast is zij, in deze fase van het project, uitvoerder van het projectmanagement en de fondsenwerving.

Amsterdam UMC stelt grond ter beschikking, financiert de andere helft van de projectkosten en stelt zich garant voor de inzet van zorgprofessionals. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis steunt inhoudelijk en procedureel de projectorganisatie van Het Jeroen Pit Huis in haar fondsenwervingstraject.

Het Lindenhofje, onderdeel van Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam, is een verpleegkundig kinderzorghuis te Amsterdam waar chronisch zieke kinderen kunnen logeren. Het Lindenhofje is inhoudelijk nauw betrokken bij de vormgeving van Het Jeroen Pit Huis. Samenwerking wordt, in deze projectfase, verder vormgegeven.

Vrijwilligers

Het Jeroen Pit Huis mag nu al rekenen op veel onbezoldigde steun. Steun van  zowel bedrijven als van particulieren. De verschillende bedrijven en particulieren die ons gesteund hebben met “pro bono” diensten en advies staan vermeld onder het kopje “Bouw mee”. Veel particuliere vrijwilligers zetten zich ook op regelmatige basis in met raad en daad. Bijvoorbeeld in onze Raad van Advies, en in de verschillende werkgroepen over bijvoorbeeld fondsenwerving en zorg. Zodra de GO – beslissing is genomen en Het Jeroen Pit Huis er daadwerkelijk staat zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Om in het huis te helpen maar bijvoorbeeld ook in de omliggende tuin. Deze hulp kan het verplegend personeel en de ouders net even wat lucht geven en is daarom hard nodig. Ook kan in de toekomst mogelijk een Vrienden van…..groep met vrijwilligers een welkome aanvulling zijn, bij organisatorische en bijvoorbeeld fondsenwervende hulp.