Een nieuw gezinsgericht zorgconcept in een nieuw gebouw

Veilige overstap naar huis

Het zorgconcept in Het Jeroen Pit Huis richt zich op het ondersteunen van ouders in het maken van een veilige overstap naar huis. Een belangrijke eerste stap daarin is dat ouders vertrouwen krijgen in de zorg die ze zelf moeten geven of zelf moeten regelen. Ook is het belangrijk om te herstellen van vaak traumatische ervaringen van de ziekenhuis opnames. Uiteindelijk moet het gevoel ontstaan weer ‘in control’ te zijn.  

Het team van (zorg)professionals leert ouders bijvoorbeeld het verwisselen van een canule of sonde, of het toedienen van intraveneuze medicatie en voeding. Maar ook hoe ze contact kunnen maken met hun zieke kind en de ontwikkeling stimuleren. Of hoe ze hun kind het beste in bad kunt doen. Hoe krijg je routine in het dagelijks leven onder de nieuwe omstandigheden? Want hoe doe je boodschappen terwijl je eigenlijk niet weg durft? Hoe tref je de juiste organisatorische en administratieve voorbereidingen gericht op het regelen van de zorg straks thuis? Hoe zit het straks met het Persoons Gebonden Budget?

Aan alle voorbereidingen voor de transitie naar huis wordt in Het Jeroen Pit Huis aandacht besteed.

Leren en meedoen

Ook de broertjes en zusjes kunnen leren en meedoen. Uiteindelijk leert het gezin om zelf de regie te nemen en de eigen kracht te hervinden. Ouders krijgen zelf weer de leiding en controle en kunnen daarin hun eigen ritme vinden. Van de tijd om op te staan tot de temperatuur in de kamer.

Dat voelt anders dan het ziekenhuis, waar ouders vaak juist geen rol hebben en zich over moeten geven aan de routine daar. In Het Jeroen Pit Huis voelen ouders zich niet overbodig maar zijn ze een belangrijk onderdeel van het team rondom hun zieke kind. Sterker nog: ze zijn zelf in the lead.

Het verschil tussen ziekenhuis en Het Jeroen Pit Huis zit in de aanpak van het behandelteam. Het aanleren en stimuleren van zelfredzaamheid van ouders en gezin staat voorop en dit is maatwerk. Deze ondersteuning zal ook beschikbaar zijn als ouders en kind eenmaal thuis zijn.

Daartoe zal nauw samengewerkt worden met thuisverpleegkundigen, jeugdzorg, huisarts en gemeente én zal het sociale netwerk van het gezin zoveel mogelijk betrokken worden.

Het Jeroen Pit Huis staat voor compassie en het “empoweren” van gezinnen waar een kind ernstig chronisch ziek is. Een manier om de toekomst positief in te kunnen gaan. Kinderen die in een warme huiselijke setting weer kind kunnen zijn, gezinnen die controle over hun leven terugkrijgen én vertrouwen hebben in de volgende fase, in hun eigen huis en eigen omgeving. 

Het Jeroen Pit Huis