Het Canuck Place in Vancouver, Canada. De inspiratiebron voor Het Jeroen Pit Huis.

De inspiratie

Clara van Karnebeek, kinderarts en geneticus metabole ziekten, werkte tot voor kort in Canada. Daar kwam ze in aanraking met een gespecialiseerde zorginstelling (Canuck Place) waar het hele gezin kan verblijven en waar een veel betere en completere kwaliteit van zorg geboden wordt aan ernstig zieke kinderen en hun gezin dan in een regulier ziekenhuis. Zij zag welke positieve impact dit had op het hele gezin. Geïnspireerd door deze ervaring zocht Clara, weer terug in Nederland, met hulp van haar zus Emilie, samenwerking met Job van Woensel, hoofd IC van het Emma Kinderziekenhuis. Het initiatief van Clara, Job en Emilie is, samen met de projectpartners Stichting  Van Karnebeek4Kids, Amsterdam UMC en het Leger Des Heils, inmiddels uitgegroeid tot een unieke publiek-private samenwerking. Het streven is om begin 2020 een definitief GO besluit te geven op de bouw van de Nederlandse versie van Canuck Place, Het Jeroen Pit Huis.