Samenwerking met het Lindenhofje

Het Lindenhofje, onderdeel van het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam, wordt partner in de realisatie van Het Jeroen Pit Huis, met de inbreng van verpleegkundige expertise en afspraken met zorgverzekeraars. Het Lindenhofje is een huis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen logeren en waar zij 24 uur per dag goede kinderverpleegkundige […]

Wetenschappelijk onderzoek

Promovenda Liz van de Riet: ‘Wat vliegt de tijd! Alweer bijna vier maanden ben ik onderdeel van Het Jeroen Pit Huis team. Als kersverse arts onderzoeker gaat er een nieuwe wereld voor me open. Leuk om op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan dit mooie project. Hoewel nog in de opstartende fase […]

Ontwerpen van een nieuw gebouw

Uitgangspunt voor het ontwerpen van het gebouw zijn natuurlijk de wensen en ervaringen van ouders, kinderen en van zorgverleners. Dus gingen we op bezoek: bij ouders met een zorgintensief kind die ons lieten zien hoe hun aangepaste huis eruit ziet en ook gingen we op bezoek bij verschillende kinderzorghuizen. Daarnaast liepen de architecten een dagdeel mee op de Intensive Care Kinderen […]