Ambities op langere termijn

Het streven is dat het nieuwe zorgconcept van Het Jeroen Pit Huis op termijn landelijk opgeschaald wordt doordat er bij elk academisch  medisch  centrum een vergelijkbaar centrum neergezet wordt. De eerste, Het Jeroen Pit Huis, zal daarvoor als kennis- en expertise centrum gaan fungeren, onder meer door het uitvoeren van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en evaluatie van het contiune verbeteren van het geschetste zorgmodel. het project team van Het Jeroen Pit Huis zal tevens de opgedane kennis, ervaring en contacten ter beschikking stellen en waar mogelijk meewerken aan het realiseren van nieuwe units.

Het Jeroen Pit Huis