Ambities op langere termijn

Het is de ambitie om dit nieuwe zorgconcept op termijn landelijk op te schalen door bij meerdere academische medische centra een vestiging neer te zetten. De eerste, Het Jeroen Pit Huis, zal daarvoor als kennis- en expertise centrum gaan fungeren, onder meer door het uitvoeren van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en evaluatie van het continue verbeteren van het geschetste zorgmodel. We willen toewerken naar het landelijk toegankelijk maken van deze innovatieve vorm van zorg. Om dit goed te kunnen coördineren is de betrokkenheid van het huidige project team, met hun opgedane kennis van zaken, essentieel.

Jaarlijks zullen er tussen de 60-80 kinderen en hun gezinnen in Het Jeroen Pit Huis verblijven. Deze kinderen worden uit diverse medische centra doorverwezen.

Het Jeroen Pit Huis